free site maker

Badem Çiçeği Festivali 2020

Burgaz

Hellenistik Knidos, Anadolu yarımadasının güneybatı köşesinde uzanan Datça Yarımadası en ucundaki  Tekir Burnu'nda yer almaktadır. Knidos'lular kentlerini Yarımadanın ortalarında yer alan Burgaz'dan en uçtaki Tekir'e İ.Ö. IV. yüzyılda taşıdıkları 1952'de yayınlanan bir çalışmada G.E. Bean ve J.M. Cook tarafından ileri sürülmüştür.

Burgaz arkeolojik sit alanı, Yarımadanın en önemli kentsel merkezi olan günümüz Datça'sının yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Sit alanı, deniz seviyesinden 12 m kadar yükselen küçük bir yarımadanın yeknesak uzanan kıyı şeridini kestiği bir yerdedir. Çevresi savunma duvarları ile de tanımlanmış küçük yarımada yaklaşık 400 m uzunluktadır.

Nasıl Gidilir?

Burgaz Arkeolojik sit alanına merkezden kısa bir yürüyüşle veya otobüslerle ulaşmak mümkün. Sefer saatlerini Datça Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan danışma noktasından öğrenebilirsiniz. 

Tel:  +90 252 712 30 98
e-posta: info@datca.bel.tr